info@ook.website
adres: brielselaan 198 3081LL rotterdam
ons huis als ook_ruimte:
our house as also_space:
ook_welkom,
reinaart vanhoe & marielle verdijk
library?
aanmelden nieuwsbrief hier!
subscribe to newsletter here!
Our house can also_ be used freely by neighbors and acquaintances.
By programming and facilitating various activities, ook_ aims to provide a communal presence which starts from simply meeting each other. It is a home for also_artistic activity, in whatever way.
Ons huis is ook_ vrij te gebruiken door buren en bekenden.
Door het programmeren en faciliteren van verschillende activiteiten wil ook_ een gemeenschappelijke aanwezigheid tonen die begint bij elkaar gewoon te ontmoeten. Het is een huis voor ook_artistieke activiteit, op welke manier dan ook.

3, 4, 5 mei 2019: ook_housewarming!
agenda
21/11 ook_maakavond
Het is wetenschappelijk bewezen (dus het is echt waar) dat het repareren van dingen je een goed gevoel geeft. Dus kom met je not-so-happy sokken met een gat, ongezoomde jurk of motten-gegeten favoriete trui en (ver)maak het opnieuw op de Maakavond. Of maak een zine over bijvoorbeeld De Vrolijke Vermakers.
BYO gereedschap (naaimachine aanwezig)
Tweewekelijks op donderdag van 19:00 tot 22:00 u.
Uw gastvrouwen zijn Hanna en Berber!

It is scientifically proven (and so it is true) that repairing things makes you feel good. Come and bring your not-so-happy socks-with-a-hole, un-hemmed skirt or moth-eaten favorite sweater and re-make it! Or collage for instance a zine about The Merry Menders. BYO tools (sewingmachine available)
Biweekly on thursdays from 19:00 - 22:00 h.
Your hosts: Hanna & Berber!
19/11 ook_schrijven
Schrijven is vaak een eenzame taak, dus laten we samen schrijven...
Fictie, poƫzie, gesproken woord, pulp, scriptie, essays, scripts, tijdschriften, pulp of strips: schrijvers van alle leeftijden genres zijn welkom! Periodes van in stilte schrijven (20/30 minuten) worden afgewisseld met momenten om te praten, te huilen en iets te drinken. We ontmoeten elkaar om de twee weken op dinsdag van 19:00 tot 22:00 uur

Writing is often a solitary job, so let's write together..
Fiction, poetry, spoken word, pulp, thesis, essays, scripts, journals or comics: writers of all ages and genres are welcome! There will be time slots to write in silence (20/30 minutes) and moments to relax, talk, cry and get a drink. We meet up every two weeks on Tuesday from 19:00 to 22:00h
8 november: 2e bijeenkomst Vrijwillige Brandweer van de Apocalypse
De Vrijwillige Brandweer voor de Apocalyps is een gemeenschapsproject voor het spelenderwijs ontwikkelen van dagelijkse overlevings- en weerbaarheidsstrategiƫn. Het anticipeert op de ineenstorting van infrastructuren, in verschillende stadia en gradaties, en door verschillende factoren (ecologische, economische, sociale, politieke en technologische crises).
Iedereen is welkom om zich op deze avond aan te melden voor de Brigade!
14:00u. - aanvang koken Find-and-Share dinner (zie info hiernaast >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
18:00u. - dinner
19:30u. - Survival Lezing door onderbuurman Rene

The Voluntary Fire Brigade for the Apocalypse is a community project for playfully developing daily-life survival strategies and resilience tools. It anticipates the collapse of infrastructures, in different stages and gradations, and through different factors (environmental, economic, social, political and technological crises).
Everybody is welcome to join the Brigade and enroll this evening!
14:00h. - Preparing Find-and-Share-dinner (see info here >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
18:00h. - dinner
19:30h. - Survival Lecture by neighbour Rene

info @ www.woodstonekugelblitz.org
The foundation of OOK_ is also_inspired by research at Jatiwangi Art Factory
which in turn was also_made possible by CBK Rotterdam